Online Scientific Journal
Modern problems of science and education. Surgery
ISSN 2686-9101

Issue №3 in 2018

Tsygankov P.V., Groshilin V.S., Smolkina A.V., Sultanmuradov M.I., Mrykhin G.A.
Riabkov I.V., Pozdnyakov A.A., Cherdantsev D.V., Medvedeva N.N., Popov A.E., Zhukov E.L., Bugriy V.I.
Ogloblin A.L., Korolev M.P., Fedotov L.E., Klimov A.L., Doniyarov Sh.Kh.
Grazhdanov K.A., Barabash A.P., Barabash Yu.A., Kauts O.A., Zuev P.P.