Электронный научный журнал
Современные проблемы науки и образования. Хирургия
ISSN 2686-9101

Выпуск журнала №3 за 2018 год

Tsygankov P.V., Groshilin V.S., Smolkina A.V., Sultanmuradov M.I., Mrykhin G.A.
Riabkov I.V., Pozdnyakov A.A., Cherdantsev D.V., Medvedeva N.N., Popov A.E., Zhukov E.L., Bugriy V.I.
Ogloblin A.L., Korolev M.P., Fedotov L.E., Klimov A.L., Doniyarov Sh.Kh.
Grazhdanov K.A., Barabash A.P., Barabash Yu.A., Kauts O.A., Zuev P.P.